Gratulujeme:

     V roce 2017 oslaví významné životní

jubilemum níže uvedení přátelé z našeho KS Erica:

         3.1.    Dagmar Bicanová 

        10.2.   Marta Potužáková

        24.4.   Věra Palivcová              

        24.7.   František Branda

        12.8.   Josef Schwarz

          4.9.   Miroslava Bicanová

        14.10. Helena Dobroňová

        28.11. Karel Tomeš 

       Našim jubilantům přejeme do dalších let

hodně štěstí, radosti, spokojenosti, lásky   

a především pevné zdraví a hodně sil. 

   

     Přidáváme ještě "chumel" květů pro potěšení.