Výborová chůze: 15.1.2017 od 14.00 h

Členská schůze:  18.2. 2017 od 09.00 h v Nejdku (kino) 

Členská schůze:    1.4. 2017 od 09.00 h v Nejdku (kinokavárna)

Brigáda (u Skořepů): 6.5. 2017 od 08.00 h -příprava materiálu na výstavu

 

Setkání u přátel: první zastavení u Skořepů 24.6. 2017 v 09.00, dále u př.Bažatové a Moučky, závěr u př.MUDr.Procházkové.  

Zájezd Klubu skalničkářů Erica Nejdek, z.s.

     Odjezd autobusu dne 11.9. 2017 (pondělí) v 05.30 z Nejdku - autobusové nádraží do K.Varů - U Koníčka v 06.00. Cestou zastávka v Krušovicích (pekárna). Přibližně od 09.00 - do 12.00 prohlídka výstavy Klubu skalničkářů Praha a nákup nabízených výpěstků v prodejní části výstavy. Ve 12.00 odjezd z Prahy do Dobřichovic. Cestou navštívíme vyhlášenou cukrárnu Somnium ve Všeradicích (káva, zákusky a další dobroty). V Dobřichovicích navštívíme zahrady př.Zvolánka a př.Pospíšila. Z Dobřichovic se vrátíme zpět do Prahy - Ruzyně na prohlídku zahrady př.Holubce. Předpokládaný návrat zpět mezi 18. - 19. hodinou.
 

Cena zájezdu 250 Kč, výběr peněz bude proveden v autobusu.

Členy spolku, jejich rodinné příslušníky a přátele žádáme o neprodlené a závazné potvrzení účasti u př. Zbořila (miroslavzboril@seznam.cz, nebo 604795272).     

Pokud zvládáte němčinu (nebo se chcete jen tak podívat), zadejte si do internetového vyhledavače adresu: Zwickauer steingartenverein e.V., kde najdete zajímavosti o skalničkách i jiných rostlinách a také termíny konání prodejních akcí rostlin ve Zwickau, kousek za naší západní hranicí. Burzy rostlin se konají v jarním termínu dne 29.4.2017 od 9 do 13 hodin a v letním termínu 19.8. 2017 od 9 do 14-ti hodin v prostorách HORCH-MUSEUM-AUDI. Po celé trase městem jsou poutače, které vás k muzeu dovedou.