Historie klubu skalničkářů "ERICA" Nejdek

     Erica carnea je druh vřesovce, který roste v lesích Krušných hor. Tato nízká, drobnými kvítky obsypaná vřesovištní dřevinka, zaujala členy nejdeckého občanského sdružení skalničkářů natolik, že se stala jeho symbolem. 

     Zakládajícími členy byli v roce 1971 milovníci horské květeny:  manželé Brabcovi z Tisové, paní Šebestová, Bíňovcová, Roučová, pan Vavřík a manželé Uzlovi z Nejdku. Tato skupina nadšenců vykazovala svoje aktivity jako součást zahrádkářské organizace "Sevastopolská".

     V roce 1973 byla "Sevastopolská " organizačně začleněna do Českého zahrádkářského svazu. V rámci tohoto uskupení začal, v té době už samostatně, pod vedením paní Ludmily Šebestové,  organizovat svoji činnost "zárodek" našeho klubu. O jeho existenci se postupně dozvídali "stejně postižení nadšenci" z Karlových Varů, z Ostrova nad Ohří a Sokolovska. Narůstala členská základna a současně i četnost a kvalita organizovaných akcí. V létech 1975 a 1976 organizoval klub "Dny otevřených dveří" v několika nejdeckých a jedné karlovarské zahradě a v r. 1979 svojí první "Výstavu miniskalek" v mísách a korytech, v prostoru karlovarské kolonády.  Součástí býval vždy prodej výpěstků alpinek "z dílny" členů "sdružení". Poslední zmíněnou, "Výstavu miniskalek", navštívilo přes tisíc zájemců o horskou květenu z Karlovarska, mezi nimi mnoho lázeňských hostů. Pro velký úspěch uskutečnili naši skalničkáři v prostoru karlovarské kolonády ještě dalších šest výstav. V tomto, velice činorodém období, vedl "sdružení" až do roku 1979 př. pan Ladislav Zatloukal.

     Rok 1980 byl pro naše členy rokem velkých změn. Počet zájemců o členství úctyhodně narůstal, zvyšovaly se nároky na organizaci akcí a hospodaření s financemi. Výroční schůze proto rozhodla, že založí samostatně hospodařící klub, "Klub skalničkářů ERICA Nejdek", ale stále ještě pod hlavičkou OV ČSZ. Předsedou klubu byl zvolen př. Karel Holeček. Klub vedl až do roku 2008, tedy úctyhodných 28 let! Díky jeho vitalitě, autoritě, organizačním schopnostem a odborným znalostem, náš klub v tomto období po všech stránkách  " v z k v é t a l ".   Náš "Božský Kája" !

      

       Díky svému předsedovi získal klub registraci samostatně hospodařícího subjektu u Ministerstva vnitra ČR, zorganizoval a uskutečnil ve spolupráci s členy výboru  desítky autobusových zájezdů, spojených s prohlídkami zahrad renomovaných alpinkářů, botanických zahrad v Plzni, Praze, Liberci, Brně, Wroclawi a Vídni, s prohlídkami arboret a zámeckých parků a návštěvami výstav skalniček skalničkářských klubů v Čechách i na Moravě. Nejnáročnější bylo organizační zajištění pobytových zájezdů do Krkonoš, Jeseníků, Nízkých Tater, Pienin, Malé Fatry, Roháčů, Belanských Tater a na Šumavu. Do programu členských schůzí klubu byly zařazovány tématické přednášky o pěstování různých druhů skalniček, cibulovin, pěnišníků, kaktusů a sukulentů.

     V roce 2001, kdy slavil klub 30 let svého trvání, jsme byli úspěšnými pořadateli celostátního setkání zástupců dvaceti skalničkářských organizací z České a Slovenské republiky. Za dalších deset let, v roce 2011, kdy klub slavil svoje 40. výročí, jsme si stejnou akci zopakovali znovu a také "bez ztráty kytičky". Toto setkání organizoval nový tým, pod vedením př. Vlasty Habajové (zleva př.V.Habajová, př.L.Váňa, př.I.Štěpánková).

     Když tu fotku Lumír viděl, trochu protestoval, ale publicitu si zaslouží. Retušovat nic nebudu, protože je prima chlap a s ženskýma mu to sluší. 

Do fukce předsedkyně a jednatelky klubu byla zvolena na výroční schůzi v roce 2009 jako zkušená, dlouholetá a nejbližší spolupracovnice př.Karla Holečka, který v závěru roku 2008 odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů.

 

     K dalším podstatným změnám došlo v organizaci výstav skalniček. Od r.1985  do r.2008 jsme konali výstavy na terase (později pod ní) po pravé straně hotelu Thermal v Karlových Varech. Veškerý materiál, potřebný k zajištění výstavy, ať šlo o výstavní nebo prodejní část, jsme vozili nákladními auty až z Tisové nad Nejdkem (po výstavě zase zpět), kde býval uskladněn v dřevěné boudě u domu manželů Heleny a Františka Brabcových (patřili k zakladatelům spolku). Pro členy, kteří se přímo fyzicky podíleli na budování výstavního areálu, to bylo velice náročné na čas i síly. 

       S nápadem, jak uvedené problémy vyřešit, přišli přátelé Karin Skořepová a Jirka Vrátník.

Nápad byl nejdříve provázen pochybnostmi, ale nakonec se prosadil. Pro konání výstav bylo vybráno, a u patřičných institucí vymodleno, místo pod mostní konstrukcí rychlostní silnice R6, u objektu prodejního řetězce TESCO v Karlových Varech. Že to bylo správné a pro klub výhodné rozhodnutí se ukázalo hned po skončení první výstavy, vyhodnocení návštěvnosti a celkového ekonomického přínosu pro klub. Nápad měl i další výhody. Veškerý materiál, potřebný pro výstavbu (vytvoření) prodejní i výstavní části, byl se souhlasem rodiny Skořepových uskladněn na jejich pozemku, pár stovek metrů od Tesca. Díky vkusným a dobře viditelným upoutávkám, které př.Karin Skořepová vytvořila (na takové věci je profík), jsme na výstavu přilákali bezpočet zákazníků Tesca i OBI, kteří u nás utráceli. 

      Konání výstav, zajímavé aktivity klubu a výsledky práce samotných členů, popisuje naše Bobina, př. Božena Bařtipánová, ve svých článcích, zveřejněných v regionálním týdeníku "Karlovarsko". Této velice záslužné osvětové práci se věnuje už několik let. Patří jí za to zasloužený dík a uznání.

 

     A čas plynul. Činnost klubu pokračuje v dobře zajetých kolejích. Uspořádali jsme dalších šest výstav u Tesca, viděli  krásná místa, zahrady, skalky i historické stavby, navázali jsme přeshraniční spolupráci s německými skalničkáři z Adorfu a prožili v kolektivu "spřízněných duší" velice krásné okamžiky, na které  se nezapomíná. 

     Čas je neúprosný a najednou se stalo, že jsme zase o osm let starší.  Po uplynulých osmi letech najednou zjišťujeme, že mezi námi už někteří chybí a pouze na ně vzpomínáme, že většině z nás začíná docházet dech a těch mladých je mezi námi jaksi poskrovnu. Píše se rok 2016 a stojíme před volbou "být, či nebýt". Celý rok 2016 diskutujeme na členských schůzích , ale i v "kuolárech" problém, kdo bude po př.Vlastě Habajové novým předsedou klubu. Její důvody k odstoupení z funkce jsou natolik vážné, že je musíme akceptovat. "Konečná" měla nastat na členské schůzi 12.11.2016. Nestalo se tak! Klub bude pokračovat ve své činnosti s nově zvolenou předsedkyní, př. MUDr. Věrou Procházkovou. Je naší nadějí!?

   

 

                             Prohlédněte si naší "fotogalerii" a jednotlivá alba fotek na www.erica2015.rajce.net.  

PaPot