Setkání na zahradě s výplatou za výstavu se koná dne 23.6.2024 na zahradě předsedkyně klubu v dopoledních hodinách.

 

 
 

Klub skalničkářů Erica Nejdek z. s. je zájmová organizace, která sdružuje zájemce o poznávání horské květeny a pěstitele skalniček, hajních a vodních rostlin a zakrslých dřevin. 
Klub skalničkářů Erica Nejdek z. s. je dobrovolný svazek členů zapsaný ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. Jeho posláním je přispívat ke kvalifikovanému rozvoji pěstování a poznávání skalniček a dalších rostlin a získané poznatky využívat při tvorbě životního prostředí.