Gratulujeme:

     V roce 2019 oslaví významné životní

jubileum níže uvedení přátelé z našeho KS Erica:

  •       4.1. Oskar Veselý

  •       5.1.  Iva  Štěpánková

  •       30.1. Vlasta Habajová

  •       3.4.  MUDr. Věra Procházková

  •       9.5.  Ilona Binderová

  •       11.10. Věra Dontová

  •       26.11. Jana Miklová              

  •   

         Našim jubilantům přejeme do dalších let

hodně štěstí, radosti, spokojenosti, lásky   

a především pevné zdraví a hodně sil do další práce.

   

     Přidáváme ještě kytku růží.