Karlovarský deník

14.9.2021

Také skalničkáři obnovili společenský život.

Tak jako v jiných oblastech společenského života,byla i činnost krajského Klubu skalničkářů Erica Nejdek velmi ochromena protipandemickými opatřeními. Veškerá činnost klubu v podstatě ustala v březnu 2020 a tak doporučenou izolaci osob při postupující epidemii využila většina našich členů k častějšímu pobytu na svých zahrádkách.
A tak se zákaz shromažďování osob podepsal na našich pravidelných schůzkách. A v roce 2020 jsme nemohli uspořádat ani naše tradiční společenské setkání členů,kterým vždy završujeme další sezonu. Covid nám také několik dlouhodobých členů vzal. A tak přátelé Oskar Veselý a Jan Hudec z Ostrova a přítel Pavel Moučka z Karlových Varů,
i když se na nás již dívají ze skalničkářského nebe,zůstanou pevně v našich vzpomínkách.
Další ztrátou pro nás i naše příznivce byl zákaz pořádání výstav. Celé dvě jarní sezony jsme marně čekali na rozvolňování protiepidemiologických opatření,abychom mohli výstavu uskutečnit. Bohužel,pořádání výstav bylo stále zakázané. A tak se náš společenský život začal pomalu obnovovat teprve v polovině letošních letních prázdnin.Podařilo se nám uskutečnit naše letní setkání členů,při němž jsme navštívili krásné zahrady dvou našich členek - Karin Skořepové a Věry Procházkové. Další akcí byla společná návštěva velmi bohatě květinami zásobeného Zahradnictví Erika ve Svojkovicích,kde si každý přišel na své,stejně jako na výstavě našich přátel -skalničkářů v Plzni. 
Oproti nám mají plzenští skalničkáři výhodu v tom,že pořádají výstavu jarní i podzimní,a tak se jich pandemie dotkla o poznání méně. Ale my jsme se také ještě nevzdali a doufáme,že Covid ustoupí a budeme moci v květnu 2022 naší tradiční výstavu skalniček pod mostem u Tesca uspořádat a potěšit tím naše příznivce.
A také bychom rádi uvítali nové členy. Podrobnější informace o činnosti našeho klubu naleznete na 
Za Klub skalničkářů Erika Nejdek B.Bařtipánová

 

 

Vzpomínka na naše členy, článek z roku 2012:

15_05.VLP_ZC_KARLO_HP_10.pdf (5850391)

 

Do karlovarského kraje se sjeli skalničkáři z celé republiky, ale i ze Slovenska.

 

Ve dnech 27.-29.9.2019 se konalo mezinárodní setkání skalničkářů.Do regionu přijelo na 30 zástupců skalničkářských spolků a klubů z Čech, Moravy a Slovenska. Konkrétně:Iris Opava, Protěž Olomouc, Campanula Bruntál, KS Zlín,Adonis Ostrava, Občanské združenie Malá Fatra Žilina, Soldanella Praha,Alpinum Plzeň a domácí Erica Nejdek. Omluveni Nitra a Bratislava.

Pořadatelem byl nejdecký klub Erica, který toto setkání pořádá již po třetí /2001,2011,2019/. I letos připravili členové našeho klubu pro účastníky zajímavý program. Úvodní slovo přednesla předsedkyně hostitelského klubu MUDr. Věra Procházková. Po přivítání proběhla večer prezentace. Účastníci byli seznámeni s činností jednotlivých klubů za uplynulý rok - stav členské základny, zvětšování věkového průměru, pořádání výstav, odborné přednášky, zájezdy, dobročinné akce, spolupráce s jinými kluby. Zájemci si mohli zakoupit odborné publikace o pěstování skalniček, které vydává pražský klub.

 

V závěru večera se ještě probíralo téma ochrany přírody - současný stav lesů, kůrovec, klimatické změny, hospodaření s vodou. Tato témata nenechávají nikoho klidným.

 

Sobota byla částečně věnovaná doprovodným akcím. Účastníci navštívili ukázkovou zahradu př. Karin Skořepové v Karlových Varech. Při prohlídce obdivovali nejen vzácné rostliny, kompozice skalek a jezírka, ale mnozí zde našli i inspiraci pro zvelebení svých zahrádek. Nechybělo ani občerstvení a někteří si odnesli i nějakou tu kytku. Další zastávkou byla historická budova Becherovky - Becherplatz.

Odpoledne následovala procházka kolem památných míst Karlových Varů. Účastníky seznámil krátce s historií centra města Mgr. Jaroslav Bařtipán.

Večer byl opět věnován diskuzi o problémech klubové činnosti. Debatovalo se dlouho do pozdních hodin, neboť cílem tohoto setkání je především výměna zkušeností. Diskuze byla občas až bouřlivá. Probírala se zejména tato témata:organizování výstav, hospodaření - rozšiřující se EET, náplň setkání, změna termínu setkání - podzim versus jaro, vydávání klubových tiskovin, dodržování mezinárodní nomenklatury pěstovaných rostlin, příprava na další rok.

Také je vhodné připomenout letošní 80. narozeniny profesora Ing. Václava Mentlíka CSc., zasloužilého člena plzeňského klubu. Je totiž hlavním iniciátorem těchto setkání. Psal se rok 1977, kdy se zástupci klubů z celé republiky sešli poprvé. A schází se dodnes.

 

Příští setkání bude pořádat v květnu 2020 Občanské združenie Malá Fatra Žilina.

 

Setkání se zdařilo, účastníci odjížděli spokojeni a plni zážitků.

Akce se konala i za laskavého přispění Karlovarského kraje.

Za Klub skalničkářů Erica Nejdek Mgr. B. Bařtipánová.

 


Článek o historii našeho klubu. 

Erica carnea je druh vřesovce,který ještě stále roste  v lesích Krušných hor.Podle tohoto vřesovce je pojmenován náš klub skalničkářů,jehož základy byly položeny v roce 1971.V tomto roce se několik nadšených nejdeckých pěstitelů horské květeny dohodlo na spolupráci.Největší zásluhu na vzniku spolku mělo hned několik lidí,mohu jmenovat například manželé Brabcovy,Uzlovy,paní Evu Biňovcovou,Ludmilu Šebestovou,pana Vavříka.Cílem byla nejen vzájemná výměna zkušeností,ale také rozšiřování vědomostí v tomto oboru.V prvních letech zažilo toto sdružení několik administrativních zařazení.Přes místní zahrádkářskou organizaci,Český zahrádkářský svaz konečně v roce 1980 došlo k osamostatnění a založení vlastní organizace s názvem ERICA Nejdek. Předsedou byl zvolen Karel Holeček,který vedl klub dlouhých 28 let. Pod jeho vedením činnost našeho klubu očividně vzkvétala.Ale vrátím se zpět do historie.První akci pro veřejnost se členové klubu rozhodli uspořádat v roce 1975.Konal se Den otevřených dveří největších skalek členů s cílem seznámit veřejnost s naší činností.Tato akce se opakovala i další rok a vždy se setkala s velkým zájmem návštěvníků a bylo škoda,že nemohl být uspokojen zájem o nákup skalniček.Členská základna se těmito akcemi postupně rozšiřovala o skalničkáře z dalších částí našeho kraje.Přišlo několik ostrovských,sokolovských a karlovarských nových členů.Klub začínal mít potřebu další veřejné činnosti a tak byla v roce 1979 uskutečněna první výstava na střeše karlovarské vřídelní kolonády spojená s prodejem výpěstků.Výstava měla u veřejnosti velký ohlas.Od té doby se výstavy postupně rozšířily o bonsaje,kaktusy a sukulenty a začaly se konat pravidelně téměř každý rok.Jen místo se občas měnilo.Po šesti letech vystřídalo kolonádu prostranství za hotelem Thermal a od roku 2009 se konají pod dálničním mostem u OC Fontána.

Pan předseda Holeček byl velmi aktivní.Zorganizoval pro členy klubu desítky zájezdů spojených s návštěvou významných skalek po celé republice,návštěvy botanických zahrad,výstavy skalniček v Plzni ,Praze,Děčíně,Brně a Erfurtu a připravil také společné pobytové zájezdy pro členy organizace v Krkonoších,Jeseníkách,Nízkých Tatrách,na Malé Fatře.a Šumavě.Zkušenosti členové nesbírali jen na těchto akcích,ale i na přednáškách odborníků o  pěstování různých druhů skalniček,cibulovin,pěnišníků,bonsají a kaktusů.Někteří členové našeho klubu se také v místě svého bydliště starali o veřejnou zeleň.

Druhou předsedkyní klubu byla př.Vlasta Habajová.Za jejího pečlivého vedení pokračovala činnost klubu úspěšně v již zajetých kolejích.

Dobrá je i spolupráce s ostatními kluby v ČR,zejména ze sousedních krajů,konkrétně s klubem Alpinum Plzeň,který nás zve na své akce.Letos se opět několik našich členů zúčastní zájezdu na severní Moravu,do Krakova a polských zahradnictví.Nemohu opomenout také Prahu,Děčín a z moravských zejména klub ostravský.V posledních letech se také začala rozvíjet spolupráce s německým klubem Steingartenverein Zwickau a klubem skalničkářů při Botanické zahradě v Adorfu. Opět se jedná o vzájemné návštěvy výstav a skalek členů.Nechybí ani výměna rostlin a zkušeností.Každá tato akce potěší duši každého skalničkáře,přináší radost z nových rostlin a uchovává řadu krásných vzpomínek.

Každoročně se již dlouhá léta koná Celostátní setkání zástupců jednotlivých klubů Čech,Moravy a Slovenska.Na setkáních se informuje o činnosti organizací,vyměňují se zkušenosti,řeší současné problémy,zejména generační.Součástí jsou i odborné přednášky,návštěvy zahrad členů pořádající organizace,seznámení s ochranou přírody v navštívené oblasti s možností návštěv chráněných území.

Náš klub pořádal toto setkání již dvakrát.A to v roce 2001 a 2011.Letos v září budeme zajišťovat tuto akci již po třetí.Příprava je náročná nejen na čas,ale i na finance.A tak je třeba včas sehnat sponzory.Zatím je vše na dobré cestě.

V roce 2016 zrušil stát Občanská sdružení a kluby měly rok na to se nově zaregistrovat,což nebylo zrovna jednoduché. A tak některé z nich svou činnost ukončily.My jsme toto těžké období ,,být či nebýt,, zvládli na poslední chvíli zásluhou dr.Věry Procházkové,která zajistila vše potřebné a v listopadu 2017 se stala naší novou předsedkyní.

Do programu našeho klubu jsou také každoročně zařazovány prohlídky zahrad našich členů,které se rok co rok pravidelně střídaly. Jednou v Ostrově,jindy v Karlových Varech nebo na Sokolovsku.Jsou vyjimečné tím,že umožňují poznat a posoudit práci členů a jsou inspirací k řešení našich pěstitelských problémů. Z této tradice vzniklo i naše Setkání členů klubu,které je zlatým hřebem zakončení každé sezóny.Po zhodnocení činnosti následuje vždy volná společenská zábava s s bohatým občerstvením,které připraví členky klubu.Tato oblíbená akce napomáhá k upevňování dobrých vztahů mezi členy.Letos se koná 8.6.19 na zahradě př. Věry Procházkové.

S pozdravem BB

 

 

 

 


Skalničkáři vyrazili v květnu 2019 do Plzně.

Členové Klubu skalničkářů ERICA Nejdek se  spolu se svými příznivci vydali na výlet do Plzně.Na programu byla především výstava skalniček  klubu Alpinum Plzeň a následně návštěva Zoologické a botanické zahrady.

Na zahájení výstavy jsme dorazili jen tak tak na poslední chvíli,neboť mezi prodejními regály se to již hemžilo koupěchtivými skalničkáři.

I my jsme se tedy snažili ukořistit pokud možno ty nejvzácnější výpěstky.Naše košíky se začaly rychle plnit rostlinami.Já jsem se zajímala především o pivoňky vzhledem k tomu,že relativně dobře snáší sucho.Nemusí se tak často zalévat,což je vhodné při soudobých klimatických změnách posledních let.Pak jsme se přesunuli do výstavní části.Plzenští skalničkáři mají výhodu v tom,že se výstava koná na zahradě gymnázia. Tuto zahradu sami,vlastními silami již po dlouhá léta zvelebují.Mají tak standardní základ a zahradu pak doplní výpěstky svých členů.Vedle nazdobených korýtek vzniknou tak různá krásná zákoutí . Hlavní dominantou je nová vysoká čedičová skalka,která se také již zaplňuje krásnými skalničkami.Všem se nám tam líbilo. 

Odpoledne jsme strávili V Zoologické a botanické zahradě města Plzně,kde nás již očekával Ing.Tomáš Peš,vedoucí botanické sekce zahrady,který nás provedl obří skalkou a nadšeně vyprávěl o zajímavých rostlinách.Tato část zahrady je relativně nová a postupně se zaplňuje dalšími exponáty..Skalka je rozdělena do několika úseků podle evropských pohoří.Naleznete zde například květenu Karpat,Alp,Balkánu aj.Našemu průvodci patří velký dík za tuto komentovanou prohlídku.

Po rozloučení s panem Pešem jsme ještě na chvíli zaskočili i do části zoologické.

Výlet se chýlil pomalu ke konci.Ale cestou domů jsme se ještě zastavili v Kozolupech v zahradnictví,které se specializuje na pěstování azalek a vřesů.Nikdo neodešel s prázdnou,neboť kvetoucí azalky nás všechny okouzlily již na první pohled.Ani já jsem neodolala.

Pak ještě na skok do venkovského zahradnictví v Kuští a domů.

Výlet se zdařil,i vrtkavé květnové počasí nám docela přálo.

B.Bařtipánová

 

 

 

 

U přátel našeho klubu v r.2015

     Společné prohlídky zahrad našich členů jsou zařazovány do programu každým rokem.  Jsou vyjímečné tím, že umožňují poznat a posoudit výsledky práce členů, majitelů navštívených zahrad, že jsou inspirací k řešení našich pěstitelských problémů, že umožňují bezprostřední kontakt členů klubu a přátelské popovídání nejen o kytičkách.  Jsou to velice příjemné chvíle, strávené mezi milými lidmi, postiženými stejnou deviací - láskou k přírodě a horským kytkám. 

  

     V letošním roce jsme si prohlédli čtyři zahrady v okrajových částech Karlových Varů.  Sraz účastníků akce byl stanoven podle plánu na 9.00 h, dne 11.7. 2015 v zahradě, opečovávané př.Karin Sořepovou a př.Jiřím Vrátníkem.

      Je to zahrada snů pro každého skalničkáře. Obsahuje nedefinovatelný sortiment rostlin, sesazených s vybraným citem zahradního architekta. Zahradu zdobí vzrostlé listnáče i jehličnany, střihem vkusně upravené konifery, několik jezírek se zlatými kárásky a vodními rostlinami ( nově přibylo rašeliniště s "masožravkami"), vyšší trvalky a traviny, hájní a stínomilné rostliny, přírodou "opracované" balvany a mezi nimi atraktivní skalničky.

     Druhé zastavení bylo na zahradě př.Schwarze v obci Hory. Zahrada ve svahu nad domem, nově zbudované alpinum - malé ale pěkné, vzorně ošetřené políčko s výpěstky, krytý pult s výsevy skalniček a především široký sortiment nádherných růží.

     Třetí zastavení bylo v Tašovicích. Nejprve u př.MUDr.Procházkové. Pečlivě upravená zahrada s velkou trávníkovou plochou, se skupinami konifer po okrajích a s místy, vybízejícími k posezení u jezírka, překlenutého můstkem v japonském stylu. Není možné opomenout ani sbírku bonsají a japonských javorů. Škoda jen, že majitelka odjela nečekaně na dovolenou a nemohla se nám věnovat. Od Procházků jsme se přesunuli na zahradu př.Míly Bažatové a př.Pavla Moučky.

     Ti se nám naopak věnovali až příliš. Byla to "konečná", která vrcholí "lukulskými hody" se vším, co k nim patří. Různých dobrůtek, zákusků, chlebíčků, koláčků a koláčů bylo tolik, že jsme jedli, pili, bavili se a povídali si až do pozdního odpoledne. Někteří si asi ani nestihli prohlédnout bohatou sbírku host-bohyšek a sbírku právě kvetoucích vytrvalých lobelek. Suma-sumárum to byl nádherný den, plný dobré pohody a hřejivého sluníčka. Všem, kteří se podíleli na tom, že nám bylo tak hezky a fajn, patří upřímné a vřelé poděkování. Fotodokumentaci naleznete na: www.erica2015.rajce.net/U-pratel-2015