Rok 2015


     "Výstava skalniček 2015" je minulostí. Organizační zajištění výstavy, úprava výstavní a prodejní plochy i celkový průběh výstavy, krom drobných výhrad ke kvalitě prodávaných výpěstků některých členů, byly hodnoceny velmi dobře.

    

     Výstavu s prodejem si prohlédlo 765 návštěvníků. Zakoupili si celkem 3 975 výpěstků od dvacetipěti prodávajících. Za to, že výstava opět splnila své poslání a očekávání, si zaslouží uznání a poděkování všichni, kteří se na její realizaci podíleli.


      Letošní ročník byl prvním, kdy hodnotící komise, schválená členskou schůzí, poprvé hodnotila vystavované exponáty. Titul, "Oceněný exponát", získaly bonsaje př.Veselého a př.Mikla, expozice Lewisií př.Hudce, expozice kaktusů př.Zbořila a kompozice př.MUDr.Procházkové ve stylu japonské zahrady.


     Atmosféra výstavy, od začátku její instalace, je patrná z alba fotografií, které naleznete na:

                    

     www.erica2015.rajce.net/vystava-2015