Zájezd v roce 2014 - Bečovská Botanická zahrada

 

Náš Klub skalničkářů ERICA Nejdek se vydal na exkurzi do botanické zahrady v Bečově.Nebyla to ale naše první návštěva této zahrady.Tu jsme uskutečnili již loni v létě.Tenkrát už ale mnoho rostlin nekvetlo a tak nám je průvodkyně v závěru prohlídky ukazovala na obrázcích.Na základě toho se naše předsedkyně rozhodla,že tedy zahradu navštívíme z jara znovu a při té příležitosti každý člen věnuje zahradě 1 rostlinu v rámci spolupráce. 

 

Letos nás zahradou provázel sám předseda ZO ČSOP -BERKUT,pan Jiří Šindelář.Prohlídka to byla opravdu důkladná.Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí.Nejprve jsme si připomněli něco z historie.Zahrada vznikala v letech 1918 - 1935, což je přehledně znázorněno na vstupním panelu.Jejím zakladatelem byl vévoda Jindřich Beaufort-Spontin,majitel bečovského panství.Při zakládání zahrady měl velké štěstí na spolupracovníky.Jeho žena Marie byla totiž dcerou proslulého botanika a dendrologa hraběte Arnošta Silva Taroucy/viz zámecká zahrada  Průhonice/.A tak hrabě Silva Tarouca spolu s vrchním zahradníkem Janem Kodítkem velmi úzce spolupracovali s vévodou na vytvoření tohoto díla.Konečná plocha činila 9 ha a zahrada byla rozdělena do 36 oddělení. Ve své době byla jednou z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v Čechách.Bylo zde na tisíce různých rostlin-zejména skalniček a trvalek,užitková zahrada,2 ovocné sady,rybník a zajímavé okrasné stromy , z nichž se některé zachovaly dodnes. Na starých,velmi pečlivých plánech jsou zpracovány jednotlivé části zahrady včetně podrobného rozvržení výsadby rostlin.

  ¨

 

Po roce 1945 vévoda Bečov opustil a zahrada začala chátrat a zarůstat náletovými rostlinami a z její někdejší slávy zůstalo jen velmi málo.A teprve v roce 2005 se skupina bečovských nadšenců z řad ZO Českého svazu ochránců přírody dala do obnovy zahrady.Většina prací je realizována dobrovolnými aktivitami.I když výsledky po 10 letech jsou již patrné, je obnova zahrady běh na dlouhou tratˇ.A jakákoli pomoc by byla určitě vítaná.     Při prohlídce starých sadů jsme se dověděli,že původní zachovalé ovocné stromy jsou zařazeny do genofondu ovocných druhů této oblasti.Dále byl zajímavý také strom - Korkovník amurský,který jakoby zázrakem vyrostl z paty starého ležícího torza. Tento strom získal v roce 2006 ocenění ,, Strom hrdina ČR,,. Jedním z velkých úspěchů obnovitelů bylo splnění většiny podmínek pro vstup Bečovské zahrady do UNIE botanických zahrad ČR,dne 14.2.2014 ,k čemuž blahopřejeme.Dalším počinem je účast zahrady v celostátní soutěži Má vlast - cestami  proměn 2013, ve které zahrada reprezentuje Karlovarský kraj.Jedná se o navrácení míst do původní podoby s novým využitím.Vyhodnocení nejlepšího projektu proběhne  10.5.2014.Tak  držíme palce. 

Zahrada má již 2 km obnovených parkových cest,odpočívadla a vyhlídky,obnovený rybník.Každoročně jsou vysazovány další skupiny rostlin. Součástí zahrady je také volnočasový areál pro děti a dospělé - hřiště,pískoviště,prolézačky a přírodní lezecká stěna.U rybníka je velký altán,kde se dá posedět u občerstvení,popovídat s přáteli nebo vyslechnout přednášku.Dále jsme se dověděli,že vedle komentovaných prohlídek se zde pořádají různé přednášky,letní workshopy,příměstské tábory a další kulturní a společenské akce -jako například nedávné velmi úspěšné  ,,Vítání jara,,.Jak se o akcích zahrady dovědět?Veškeré informace o činnosti nalezneme na www.becovskabotanicka.cz.   Ještě jednou děkujeme panu Šindelářovi za jeho poutavé vyprávění.Závěrem bych chtěla říci,že jsme se o zahradě dověděli spoustu zajímavých věcí,které člověka nutí k zamyšlení nad jejím osudem.A zahradě přejeme atˇpod vedením ZO ČSOP BERKUT  dále vzkvétá. 

 

Bobina

 

 

Zájezd nekončil návštěvou "Botanické zahrady" v Bečově, ale pokračoval do Mariánských Lázní, kde jsme si prohlédli park miniatur významných historických i současných staveb v Čechách. Fotky z Bečova a především z M.Lázní najdete na: www.erica2015.rajce.net/zajezd-2014

 
PaPot