Naše priority

 

1. Udržet stávající aktivity klubu. Vycházet z dosavadních zkušeností a výsledků práce. Diskutovat o nich, na dobré navazovat, špatné podrobit kritice a vyvodit z nich závěry. Čerpat z poznatků jiných skalničkářských klubů, získaných při vzájemných kontaktech. Ty dobré aplikovat na naše podmínky. Využívat dostupné informace z Internetu, z tisku a odborných publikací. Budou-li zdroje, lidský potenciál a dobrá vůle, tak bude možné rozvíjet činnost klubu o další zajímavé aktivity.

2.  Zdroje budou díky konání prodejních výstav klubu. Proto budeme v jejich konání pokračovat v plném rozsahu jako dosud. Současně budeme hledat další možnosti, jak uplatnit prodej našich výpěstků, kvetoucích časně zjara (cibuloviny, primule a pod.) nebo v pozdním létě. 

     Vizitkou práce klubu a jeho členů není jenom kvalitní a působivý výstavní exponát, ale také výpěstek nabízený k prodeji. Musí být v takové kvalitě, aby upoutal pozornost zákazníka svojí vitalitou, přiměřeným vzrůstem a odpovídající cenou. Každý výpěstek musí být označený jmenovkou s názvem rostliny (latinsky nebo česky), svojí cenou a značkou pěstitele. Cenovkou, s uvedením ceny výpěstku, musí být označen i kontejner.

3. Lidským potenciálem klubu je kvalitní členská základna. Musíme pro její růst a kvalitu udělat všechno, co je v našich silách. Zaměřit se zejména na mladší generaci, která má ještě dostatek sil a tvůrčího elánu. 

Jedním z nástrojů, jak to dokázat, jsou také tyto webové stránky. Mezi Internetem a duší mladého člověka je v současné době velmi silné pouto. Neméně silným nástrojem je publikování naší činnosti v tisku a komunikace s lidmi kolem nás. Mějme to neustále na paměti!