U př.Skučka, Doudleby - Záměl 

     Zahrada pana Skučka nebyla tak rozlehlá, barevná a plastická jako u manželů Kořískových, ale i tak měla svůj půvab. Dominantou byl travertinový sloup s výraznou růžicí druhu Saxifraga longifolia, krásně kvetoucí Ramondou a drobnými rostlinkami lomikamenů ze skupiny Porophyllum. Viděli jsme osázená koryta, "travertinový záhon" s vápnomilnými skalničkami i zajímavou "skalní mohylu" z velkých kusů kamene a kamenných kvádrů, osázenou drobnými jehličnany a kvetoucími "japonskými azalkami". Nechyběly nakvetlé střevičníky a další velice pěkné a zajímavé horské a hajní rostliny. Jedné z nich, která nádherně kvetla, nemohu přijít na jméno (víte-li, pomozte). S majitelem jsme se rozloučili s upřímným poděkováním za hezký zážitek a s přáním zdaru v jeho další práci.
 
-PaPot-

Fotogalerie: př.Skuček